Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 21:03
kontakt
ASMODEV

Komunikaty

09/11/22 18:18  brak uprawnień ASMODEV SA (8/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.
10/10/22 10:27 ASMODEV S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Priest Simulator
03/10/22 11:40 ASMODEV S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 3/2022 w sprawie ogłoszenia premiery gry pt. Priest Simulator
10/08/22 18:37  brak uprawnień ASMODEV SA (7/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.
05/07/22 12:22 ASMODEV S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 18:38  brak uprawnień ASMODEV SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asmodev SA
10:06 ASMODEV S.A.: Ogłoszenie premiery gry pt. Priest Simulator
04/06/22 10:36 ASMODEV S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev S.A. wraz z projektami uchwał
10:09  brak uprawnień ASMODEV SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev SA wraz z projektami uchwał
11/05/22 15:19  brak uprawnień ASMODEV SA (4/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.
18/03/22 19:17  brak uprawnień ASMODEV SA (3/2022) Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021
07/02/22 21:21  brak uprawnień ASMODEV SA (2/2022) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
01/02/22 16:55 ASMODEV S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej gry Human Farm
31/01/22 12:08  brak uprawnień ASMODEV SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
04/01/22 17:54  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ASMODEV