Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 02:42
kontakt
ZENERIS

Komunikaty

14/08/23 10:30  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
28/07/23 19:59  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (9/2023) Życiorys członka Rady Nadzorczej
13:56 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnych umów
27/06/23 12:54 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2023r.
12:48  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (8/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12:45  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (7/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r.
31/05/23 13:30  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (6/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
13:26 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
13:18 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023
30/05/23 19:03 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
18:58  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (5/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24/05/23 10:26 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.
10:25  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.
21/03/23 18:28  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
15/02/23 08:30 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.