Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:23
kontakt
ZENERIS

Komunikaty

13/06/24 12:54  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (6/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2024 roku
12:28 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2024 r.
16/05/24 13:55 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r.
13:54  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r.
15/05/24 15:41  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
06/05/24 12:39 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnych umów
15/04/24 12:26  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
28/03/24 12:56 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
20/03/24 17:12  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok
22/01/24 10:54  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 15:44 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/11/23 13:32  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
14/08/23 10:30  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
28/07/23 19:59  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (9/2023) Życiorys członka Rady Nadzorczej
13:56 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnych umów