Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 14:07
kontakt
POLTREG

Komunikaty

27/09/23 12:13 POLTREG S.A.: Odwołanie osoby zarządzającej
20/09/23 10:56  brak uprawnień PolTREG nie widzi potrzeby emisji akcji; środki powinny wystarczyć na realizację planów do '25
07/09/23 06:59  brak uprawnień Wyniki Poltreg w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:36 POLTREG S.A.: POLTREG S.A. formularz raportu półrocznego
26/06/23 19:50 POLTREG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.
19:46 POLTREG S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.
23/06/23 18:12 POLTREG S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
20/06/23 11:00  brak uprawnień PolTREG w nowym zakładzie będzie wytwarzać rocznie ok. 1,4 tys. preparatów; ukończenie II etapu inwestycji w '23 (popr.)
07:40  brak uprawnień PolTREG chce rozpocząć due diligence potencjalnych partnerów strategicznych na przełomie 2023/24
19/06/23 17:15  brak uprawnień PolTREG w nowym zakładzie będzie wytwarzać rocznie 3,5 tys. preparatów; ukończenie II etapu inwestycji w '23
15/06/23 15:13 POLTREG S.A.: Zakończenie budowy I etapu inwestycji w zakład do produkcji terapii komórkowych
13/06/23 09:17  brak uprawnień PolTREG ma umowę z IQVIA dot. wsparcia w procesie komercjalizacji technologii
09:07 POLTREG S.A.: Zawarcie z grupą IQVIA umowy w zakresie doradztwa w procesie komercjalizacji technologii PolTREG.
09/06/23 21:33 POLTREG S.A.: Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego
07/06/23 17:11 POLTREG S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.