Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 22:17
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

30/05/23 19:36 Pixel Crow Games S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów objętych porozumieniem akcjonariuszy
24/05/23 19:07 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 24 maja 2023 roku
18:47  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (22/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta przez Walne Zgromadzenie
18:29  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (21/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 maja 2023 roku
23/05/23 22:59  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (20/2023) Informacja o złożeniu rezygnacji przez czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta
13/05/23 20:06  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (19/2023) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
09/05/23 08:28 Pixel Crow Games S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji w Pixel Crow Games S.A
08/05/23 17:58 Pixel Crow Games S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
17:39 Pixel Crow Games S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
05/05/23 17:56 Pixel Crow Games S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/04/23 23:05  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (18/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą wraz z informacją zgodnie z ?Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect?
27/04/23 18:25 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2023 roku
18:05  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (17/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2023 roku
20/04/23 23:32  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (16/2023) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (15/2023) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej