Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 06:45
kontakt
TRIGGO

Komunikaty

04/09/23 22:10 brak uprawnień TRIGGO SA (29/2023) Otrzymanie pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał
14/08/23 23:01 brak uprawnień TRIGGO SA (28/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
10/08/23 18:40 brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 636/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
09/08/23 21:21 brak uprawnień TRIGGO SA (27/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.
05/07/23 21:11 TRIGGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 22:35 brak uprawnień TRIGGO SA (26/2023) Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
26/06/23 22:56 brak uprawnień TRIGGO SA (25/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
12/06/23 23:57 TRIGGO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
23:41 brak uprawnień TRIGGO SA (24/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
09/06/23 23:56 brak uprawnień TRIGGO SA (23/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/06/23 11:17 brak uprawnień TRIGGO SA (22/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
11:06 TRIGGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
02/06/23 21:27 TRIGGO S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
08:15 brak uprawnień TRIGGO SA (21/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
31/05/23 22:29 brak uprawnień TRIGGO SA (20/2023) Uzupełnienie do raportu rocznego Triggo oraz Grupy Kapitałowej Triggo za 2022 rok obrotowy