Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:29
kontakt
NTVSA

Komunikaty

20/03/23 17:42 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2022 rok
15/03/23 17:09 NEW TECH VENTURE S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta
20/01/23 13:16 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
06/12/22 16:07 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (27/2022) Zmiana adresu siedziby Spółki
23/11/22 14:09 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (26/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki ? zmiana siedziby Spółki
09/11/22 17:05 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (25/2022) Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.
10/08/22 18:53 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (24/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
18:37 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (23/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
05/08/22 11:08 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (22/2022) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
15/07/22 18:15 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (21/2022) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
01/07/22 15:24 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
29/06/22 17:02 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (20/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
28/06/22 19:08 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (19/2022) Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
19:07 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (18/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
19:05 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (17/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.