Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:25
kontakt
DSTREAM

Komunikaty

16/05/23 01:34 DOWNSTREAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2023 roku
10/05/23 23:49  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (6/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
18/04/23 23:51 DOWNSTREAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2023 r.
 brak uprawnień DOWNSTREAM SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2023 r.
12/04/23 23:56 DOWNSTREAM S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
06/04/23 18:20 DOWNSTREAM S.A.: Zakończenie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej
04/04/23 23:55 DOWNSTREAM S.A.: Informacja w sprawie postępów realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej
23/03/23 17:38 DOWNSTREAM S.A.: Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej / Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
22/03/23 14:16 DOWNSTREAM S.A.: Przedterminowa spłata pożyczki o wartości 0,7 mln zł
16/03/23 22:58 DOWNSTREAM S.A.: Przedterminowa spłata dwóch pożyczek o wartości 1,4 mln zł
12/03/23 00:26  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (4/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
10/03/23 16:01  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
22/02/23 16:41  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (2/2023) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
31/01/23 22:07  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
30/12/22 22:55 DOWNSTREAM S.A.: Zawarcie aneksów do trzech umów pożyczek