Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:17
kontakt
URTESTE

Komunikaty

12/08/22 17:13  brak uprawnień URTESTE SA (16/2022) Raport kwartalny spółki Urteste S.A. za II kwartał 2022 roku
04/08/22 12:23  brak uprawnień URTESTE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
03/08/22 13:42  brak uprawnień Urteste złożyło prospekt emisyjny do KNF w związku z publiczną ofertą max. 395.286 akcji serii E (opis)
13:30  brak uprawnień Urteste złożyło prospekt emisyjny do KNF w związku z publiczną ofertą max. 395.286 akcji serii E
13:19  brak uprawnień URTESTE SA (14/2022) Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu
11/07/22 09:10 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/07/22 11:40 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/06/22 15:54 URTESTE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:34  brak uprawnień URTESTE SA (13/2022) Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej
15:26 URTESTE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:20  brak uprawnień URTESTE SA (12/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.
28/06/22 15:58  brak uprawnień URTESTE SA (11/2022) Zgłoszenie dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej
15:55 URTESTE S.A.: Zgłoszenie dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej
15:51  brak uprawnień URTESTE SA (10/2022) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej
09:39 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka trzonu macicy oraz dokonanie zgłoszenia patentowego