Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 22:10
kontakt
URTESTE

Komunikaty

05/12/23 17:25 URTESTE S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do Umowy Inwestycyjnej z TWITI INVESTMENTS LIMITED
28/11/23 17:31 URTESTE S.A.: URTESTE S.A. formularz raportu kwartalnego
02/11/23 08:20  brak uprawnień Projekt Urteste został wybrany do dofinansowania z NCBR w kwocie 11,37 mln zł - NCBR
31/10/23 20:54 URTESTE S.A.: Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektu Spółki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
20/10/23 08:43  brak uprawnień Urteste może otrzymać dofinansowanie z PARP na projekt Panuri; pozwoli to kontynuować prace w Multi-Cancer
19/10/23 18:57 URTESTE S.A.: Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektu Spółki przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
29/09/23 08:14 URTESTE S.A.: URTESTE S.A. formularz raportu półrocznego
20/09/23 11:47  brak uprawnień Urteste zakłada rozpoczęcie badania klinicznego w projekcie Panuri w I-II kw. 2024 r.
06/09/23 15:31 URTESTE S.A.: Podsumowanie informacji dot. przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E - uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2023
29/06/23 09:11 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka piersi oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
22/06/23 18:40 URTESTE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.
18:27 URTESTE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2023 r.
16/06/23 19:38  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki URTESTE S.A.
19:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki URTESTE S.A.
17:31 URTESTE S.A.: Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań