Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:43
kontakt
GAMEDUST

Komunikaty

28/07/22 09:20 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
26/07/22 13:49 Gamedust S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12/07/22 21:39 Gamedust S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.07.2022 roku
11/07/22 19:07  brak uprawnień GAMEDUST SA (18/2022) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.07.2022 roku
30/06/22 12:05  brak uprawnień GAMEDUST SA (17/2022) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/06/22 15:18 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/06/22 09:27 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
09:22 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
21/06/22 08:41  brak uprawnień GAMEDUST SA (16/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/06/22 19:48  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GAMEDUST S.A. oraz nałożenia obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
14:56  brak uprawnień GAMEDUST SA (15/2022) Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych Emitenta
13/06/22 19:13  brak uprawnień GAMEDUST SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku
19:12 Gamedust S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku
09/06/22 17:22  brak uprawnień GPW: komunikat - GAMEDUST
08/06/22 12:11  brak uprawnień Gamedust chce osiągnąć "break even point" w '23; nie wyklucza emisji akcji