Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:38
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

06/07/22 17:32  brak uprawnień Creotech Instruments 11 lipca przejdzie z NC na rynek główny GPW
17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii I spółki CREOTECH INSTRUMENTS
17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki CREOTECH INSTRUMENTS
17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I oraz praw do akcji serii I spółki CREOTECH INSTRUMENTS
17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki CREOTECH INSTRUMENTS
30/06/22 21:08 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
21:05 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.
20:59  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (11/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.
24/06/22 15:54  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (10/2022) Zmiany w Statucie Spółki
15:38  brak uprawnień Creotech Instruments przydzielił 396.558 akcji s. I, pozyskał z oferty prawie 40 mln zł (opis)
15:24  brak uprawnień Creotech Instruments przydzielił 396.558 akcji s. I
15:15 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Przydział Akcji serii I
20/06/22 16:57 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umowy z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie "MEMS Based Mass Spectrometry" realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
15/06/22 07:11  brak uprawnień Cena emisyjna akcji Creotech Instruments ustalona na 100 zł
14/06/22 22:41 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny Akcji serii I oraz ostatecznej liczby Akcji serii I