Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 10:58
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

20/03/23 21:23 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podpisanie umowy na realizację kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor
02/03/23 17:07 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o zmianie adresu siedziby
28/02/23 19:30 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
14/02/23 22:42 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących projektu Quantum Key Distribution High Rate Detector Predevelopment
08/02/23 18:24 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podpisanie umowy na projekt "New imaging and control solutions for quantum and metrology"
07/02/23 20:50 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor
30/01/23 14:45 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
13/01/23 11:04  brak uprawnień Creotech Instruments zrealizuje projekt z obszaru telekomunikacji kwantowej
12/01/23 21:22 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions"
13:52 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny
10/01/23 09:23  brak uprawnień Passus zadebiutował na rynku głównym GPW (popr.)
09:08  brak uprawnień Passus zadebiutował na rynku głównym GPW
09/01/23 17:26  brak uprawnień Creotech Instruments planuje w 2024/2025 r. zakończyć projekt PIAST
14:52 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
05/01/23 23:15 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.