Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 21:37
kontakt
ONDE

Komunikaty

15/02/23 22:17  brak uprawnień Onde ma umowy na budowę farmy wiatrowej na Litwie za 26 mln euro netto
22:08 ONDE S.A.: Zawarcie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW
06/02/23 09:57 ONDE S.A.: Ujawnienie stanu posiadania
27/01/23 13:12 ONDE S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną - CYRANKA Sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych pn. "Cyranka" o łącznej mocy 18 MW, znajdujących się aktualnie w końcowym etapie budowy (faza rozruchu technologicznego).
12:14  brak uprawnień Onde ma umowy o wartości ok. 152 mln zł netto na roboty przy budowie farm PV
11:57 ONDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczących umów o wartości ok. 152 mln zł netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW ("Kontrakt nr 1" o mocy 80 MW, "Kontrakt nr 2" o mocy 32 MW, "Kontrakt nr 3" o mocy 10 MW) w formule BoS oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
13/01/23 15:56 ONDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy warunkowej na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie farmy wiatrowej Drzeżewo IV o łącznej mocy 50,6 MW.
09/01/23 12:31 ONDE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
05/01/23 16:10 ONDE S.A.: Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.
13/12/22 22:42  brak uprawnień Onde ma umowy o wartości ok. 80 mln zł netto na roboty budowlane przy elektrowniach PV
21:58 ONDE S.A.: Zawarcie znaczących umów o łącznej wartości ok. 80 mln zł netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych, zlokalizowanych na obszarze Polski, o łącznej mocy 45,5 MW w formule BoS
07/12/22 12:38  brak uprawnień Onde ma umowę o wartości ok. 44 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie elektrowni wiatrowych
12:21 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości ok. 44 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie zespołu elektrowni wiatrowych położonych w województwie lubelskim, o łącznej ilości 10 turbin wiatrowych
21/11/22 17:00  brak uprawnień Konsorcjum z Onde ma umowę na roboty budowlane o wartości ok. 200 mln zł netto
16:52 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości ok. 200 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa opolskiego, składającej się łącznie z 38 turbin wiatrowych.