Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 13:27
kontakt
ONDE

Komunikaty

22/01/24 10:25 ONDE S.A.: Podpisanie Listu Zmieniającego Nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej na podstawie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu Nr 24/2021" z HSBC Continental Europe.
08/01/24 16:02 ONDE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
29/12/23 12:15 ONDE S.A.: Zawarcie dwóch kontraktów o znaczącej wartości na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dotyczących budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, na rzecz spółek należących w 100 % do ONDE S.A.
19/12/23 16:14 ONDE S.A.: Podpisanie przez spółki zależne SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej dotyczącej budowy projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MWp.
01/12/23 12:17 ONDE S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie wypowiedzenia znaczących umów na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW
21/11/23 15:08 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
15/11/23 10:11  brak uprawnień Onde będzie dążyć do poprawy marż; analizuje rozwój na rynkach UE
10:06  brak uprawnień Erbud spodziewa się, że spowolnienie w kubaturze potrwa jeszcze w '24; ma apetyt na wyższy backlog
08:59  brak uprawnień Inwestor wypowiedział Onde dwie umowy dot. budowy farmy wiatrowej na Litwie (aktl.)
08:40  brak uprawnień Inwestor wypowiedział Onde dwie umowy dot. budowy farmy wiatrowej na terenie Republiki Litewskiej
08:31 ONDE S.A.: Wypowiedzenie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW i ocena konsekwencji dla Emitenta
14/11/23 17:39  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec września '23 wynosił 562 mln zł
17:28  brak uprawnień Wyniki Onde w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:16 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/23 12:51 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.