Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:05
kontakt
WOODPCKR

Komunikaty

21/09/23 12:00 WOODPECKER.CO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20/09/23 16:14  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (17/2023) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20.09.2023 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 8) opublikowanego porządku obrad NWZA
11/09/23 08:15 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w sierpniu 2023 roku
22/08/23 13:24  brak uprawnień Woodpecker podtrzymuje prognozę przychodów w '23, nie zrealizuje prognozy zysku netto
18/08/23 12:06  brak uprawnień Woodpecker chce przenieść notowania na rynek główny GPW
12:00 WOODPECKER.CO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
11:44  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
14/08/23 17:17  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (15/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 08:14 WOODPECKER.CO S.A.: Temat: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w lipcu 2023 roku
10/07/23 07:39 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2023 roku
27/06/23 17:44 WOODPECKER.CO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:31  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (14/2023) Zatwierdzenie kooptacji członków Rady Nadzorczej Emitenta
17:23  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (13/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2023 r.
12/06/23 08:31 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2023 roku
31/05/23 17:50 WOODPECKER.CO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu