Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:56
kontakt
WOODPCKR

Komunikaty

11/07/22 11:58 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w czerwcu 2022 roku
28/06/22 17:57 WOODPECKER.CO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:44  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:39  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad
10/06/22 11:35 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w maju 2022 roku
01/06/22 15:57  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
15:56 WOODPECKER.CO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
31/05/22 17:21  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (6/2022) Raport roczny za rok 2021
25/05/22 14:37 WOODPECKER.CO S.A.: Zawarcie umowy lock-up
24/05/22 13:05 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych
16/05/22 13:41  brak uprawnień WOODPECKER.CO SA (5/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
10/05/22 13:59 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w kwietniu 2022 roku
11/04/22 10:50 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w marcu 2022 roku
21/03/22 17:14 WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
16:15 WOODPECKER.CO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta