Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:13
kontakt
BKDGAMES

Komunikaty

04/08/22 12:12 BAKED GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.08.2022 roku
11:52  brak uprawnień BAKED GAMES SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 03.08.2022 roku
07/07/22 12:14  brak uprawnień BAKED GAMES SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.08.2022 roku
10:39 BAKED GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.08.2022 roku
28/06/22 19:57 BAKED GAMES S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:37  brak uprawnień BAKED GAMES SA (5/2022) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/22 20:26 BAKED GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2022 roku
19:40  brak uprawnień BAKED GAMES SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2022 roku
10/05/22 20:13  brak uprawnień BAKED GAMES SA (3/2022) Raport kwartalny za 1 kwartał 2022 r.
15/03/22 19:38  brak uprawnień BAKED GAMES SA (2/2022) Raport roczny za 2021 rok
14/01/22 10:11  brak uprawnień BAKED GAMES SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
12/01/22 14:03 BAKED GAMES S.A.: Informacja na temat przychodów z gry Prison Simulator
28/12/21 15:24  brak uprawnień BAKED GAMES SA (8/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji
17/12/21 07:37  brak uprawnień BAKED GAMES SA (7/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
24/11/21 13:26 BAKED GAMES S.A.: Korekta raportu 8/2021 - Zawarcie umowy o portowanie gry Prison Simulator