Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 06:36
kontakt
SHOPER

Komunikaty

19/09/23 13:15  brak uprawnień Shoper oczekuje ok. 10 proc. wzrostu rynku e-commerce w '23; ocenia, że rynek nie jest stabilny
09:39  brak uprawnień Przychody Shopera w okresie lipiec-sierpień wzrosły o 20 proc. rdr
06:58  brak uprawnień Wyniki Shopera w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:47 Shoper S.A.: Shoper S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/08/23 20:57 Shoper S.A.: Otrzymanie oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Program Motywacyjnego dla Pracowników
30/06/23 23:43 Shoper S.A.: Połączenie Emitenta ze spółką zależną
23:38 Shoper S.A.: Korekta raportu dotyczącego połączenia Emitenta ze spółką zależną
22/06/23 20:55 Shoper S.A.: Połączenie Emitenta ze spółką zależną
20/06/23 18:54 Shoper S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
05/06/23 10:54  brak uprawnień Shoper widzi spowolnienie rynku e-commerce w Polsce w II kw., ale miał dobre wyniki w V (wywiad)
16/05/23 16:34 Shoper S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 16 maja 2023 roku
16:20 Shoper S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.
16:17 Shoper S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
11/05/23 15:44 Shoper S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną Shoplo sp. z o.o.
27/04/23 13:18  brak uprawnień Shoper widzi w kwietniu mocne dynamiki z I kwartału 2023 roku