Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:37
kontakt
MADMIND

Komunikaty

25/04/23 13:38 MADMIND STUDIO S.A.: Zawarcie istotnych umów
06/04/23 15:51 MADMIND STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
31/03/23 09:57 MADMIND STUDIO S.A.: Zawarcie umowy typu lock-up z akcjonariuszem Spółki
08:57 MADMIND STUDIO S.A.: Korekta raportu: otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
30/03/23 17:33 MADMIND STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
22/03/23 14:45  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (3/2023) Korekta raportu rocznego za rok 2022
21/03/23 17:01  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (2/2023) Raport roczny za rok 2022
03/03/23 20:07 MADMIND STUDIO S.A.: Informacja o datach premier nowych gier
02/03/23 14:01 MADMIND STUDIO S.A.: Podjęcie decyzji dotyczącej produkcji gry "Menna".
18/01/23 08:49  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
01/12/22 17:11 MADMIND STUDIO S.A.: Zawarcie umowy na port gry Paranoid.
30/11/22 18:01  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (9/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect
17/11/22 18:45 MADMIND STUDIO S.A.: Zawrcie umowy wydawniczej
11/11/22 09:36  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (8/2022) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 13:19  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (7/2022) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku