Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 19:21
kontakt
LMGAMES

Komunikaty

10/11/23 21:15  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (16/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
08/11/23 20:27 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki
03/11/23 21:22 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w następstwie wykonania umowy pożyczki akcji
18/10/23 22:59 LIVE MOTION GAMES S.A.: Sprzedaż praw autorskich do gier Spółki
02/10/23 21:45 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej dla gry pt. Chornobyl Liquidators
10/08/23 21:14  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (15/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
19/07/23 20:09  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (14/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
18/07/23 19:07  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (13/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji serii D, E i F Spółki na rynek NewConnect
03/07/23 22:41 LIVE MOTION GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
29/06/23 21:45  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (12/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Live Motion Games S.A.
21/06/23 22:33 LIVE MOTION GAMES S.A.: Wypowiedzenie umowy wydawniczej przez 505 Games S. p. A.
01/06/23 18:26  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał
18:25 LIVE MOTION GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games S.A. wraz z projektami uchwał
10/05/23 22:24  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (10/2023) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.
27/04/23 07:38 LIVE MOTION GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 r.