Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:11
kontakt
VERCOM

Komunikaty

09/08/22 10:14 VERCOM S.A.: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW akcji serii F Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym.
08/08/22 18:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VERCOM S.A.
19/07/22 09:18 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki
08/07/22 17:23 VERCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce
15:32 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki
07/07/22 19:36  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Vercom do 45,6 zł
06/07/22 17:01 VERCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce
05/07/22 15:11 VERCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce
04/07/22 12:38 VERCOM S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
09:36 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki
28/06/22 09:06 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki
14/06/22 19:11  brak uprawnień Vercom sfinalizował transakcję przejęcia MailerLite i Oxylionu
18:28 VERCOM S.A.: Spełnienie warunków zawieszających oraz finalizacja transakcji nabycia udziałów w UAB Mlr grupe "MailerLite". Finalizacja transakcji nabycia akcji Oxylion S.A.
13/06/22 15:41 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki
06/06/22 09:01 VERCOM S.A.: Powiadomienie o transakcjach nabycia na akcjach Spółki