Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:00
kontakt
PUNCHP

Komunikaty

24/05/22 13:16 PUNCH PUNK S.A.: Wyznaczenie na dzień 2 czerwca 2022 r. daty premiery gry " Barn Finders"
16/05/22 21:58  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (9/2022) Raport okresowy za 1q2022
21/03/22 22:04  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (8/2022) Raport roczny za 2021 rok
15/02/22 14:13 PUNCH PUNK S.A.: Przeniesienie daty premiery wersji demo gry " Barn Finders"
13:01 PUNCH PUNK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 08.02.2022 roku
10/02/22 09:45  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (7/2022) Formularz z informacjami o członku RN Emitenta
 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (6/2022) Formularz z informacjami o członku RN Emitenta
09/02/22 12:05  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (5/2022) Odwołanie i powołanie członka RN Emitenta
 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (4/2022) Odwołanie i powołanie członka RN Emitenta
11:33  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (3/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.02.2022 roku
31/01/22 12:48  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (2/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
11/01/22 19:34  brak uprawnień PUNCH PUNK SA (1/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2022 roku
14:07 PUNCH PUNK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2022 roku
30/12/21 12:26 PUNCH PUNK S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z Punch Punk S.A.
27/12/21 14:19 PUNCH PUNK S.A.: Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie