Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 22:53
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

22/11/23 17:53 TENDERHUT S.A.: TENDERHUT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/23 19:40 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - październik 2023 rok
07/11/23 17:24  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie podejrzenia wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami Poltreg i Tenderhut
20/10/23 19:46 TENDERHUT S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
17/10/23 16:37 TENDERHUT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 32/2023
13/10/23 17:58 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - wrzesień 2023 rok
02/10/23 18:29 TENDERHUT S.A.: TENDERHUT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/23 21:27 TENDERHUT S.A.: Sprzedaż akcji spółki Holo4Labs S.A. i utrata kontroli nad spółką zależną
15/09/23 17:42 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - sierpień 2023 rok
18/08/23 18:50 TENDERHUT S.A.: Informacja o powołaniu prokurenta
15/08/23 22:10 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - lipiec 2023 rok
18/07/23 19:03 TENDERHUT S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta
15/07/23 21:11 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2023 rok
04/07/23 22:21 TENDERHUT S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii F2
21/06/23 17:53 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów