Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:32
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

17/08/22 17:16 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:09  brak uprawnień TENDERHUT SA (20/2022) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 17.08.2022 r.
15/08/22 21:32 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - lipiec 2022 roku
12/08/22 20:14  brak uprawnień TENDERHUT SA (19/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
03/08/22 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C2 i E1 spółki TENDERHUT S.A.
21/07/22 16:59  brak uprawnień TENDERHUT SA (18/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
16:56 TENDERHUT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
20/07/22 15:48  brak uprawnień TENDERHUT SA (17/2022) Dodatkowe uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 10/2021 ? Podsumowanie subskrypcji akcji serii E1
15/07/22 16:20 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2022 roku
13/07/22 16:30  brak uprawnień TENDERHUT SA (16/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 10/2021 ? Podsumowanie subskrypcji akcji serii E1
01/07/22 16:22 TENDERHUT S.A.: Przegląd opcji strategicznych spółki zależnej Holo4Med S.A.
15/06/22 17:03 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2022 roku
26/05/22 16:41  brak uprawnień TENDERHUT SA (15/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki
25/05/22 11:05 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16/05/22 22:44  brak uprawnień TENDERHUT SA (14/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku