Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:16
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

01/08/22 11:08  brak uprawnień GENOMTEC SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
11/07/22 19:04  brak uprawnień GENOMTEC SA (14/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
07/07/22 20:10  brak uprawnień GENOMTEC SA (13/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
06/07/22 10:33  brak uprawnień GENOMTEC SA (12/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii K
30/06/22 22:35  brak uprawnień GENOMTEC SA (11/2022) Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
22:12 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów
29/06/22 08:31 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie od Europejskiego Urzędu Patentowego ochrony patentowej na wynalazek
27/06/22 08:33 GENOMTEC S.A.: Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży Genomtec ID.
23/06/22 16:57 GENOMTEC S.A.: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
15/06/22 16:00 GENOMTEC S.A.: Zmiana stanu posiadania
08/06/22 07:06 GENOMTEC S.A.: Wprowadzenie do obrotu Genomtec ID
03/06/22 15:45 GENOMTEC S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
15:26  brak uprawnień GENOMTEC SA (10/2022) Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 13:53 GENOMTEC S.A.: Stanowisko Spółki w zakresie pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących zgłoszenia Genomtec ID
12:27 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące pożyczki akcji