Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:52
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

01/06/23 17:12 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A
16:58 GENOMTEC S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii N
31/05/23 15:28 GENOMTEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
29/05/23 17:42 GENOMTEC S.A.: GENOMTEC S.A. formularz raportu kwartalnego
12:11 GENOMTEC S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2023 dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
11:02 GENOMTEC S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
02/05/23 17:19 GENOMTEC S.A.: GENOMTEC S.A.
27/04/23 12:41  brak uprawnień Genomtec pozyska z emisji 13,1 mln zł
12:29 GENOMTEC S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii M oraz informacja o wynikach oferty publicznej akcji Spółki prowadzonej przez Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu
26/04/23 17:21 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
24/04/23 19:04 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
17/04/23 20:48  brak uprawnień Cena emisyjna akcji serii M Genomtec ustalona na 8 zł
20:02 GENOMTEC S.A.: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę akcje serii M oraz na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Leonarto Funds SCSp. Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.
03/04/23 18:12 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
29/03/23 10:56 GENOMTEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A.