Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:57
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

26/03/24 18:40  brak uprawnień Genomtec pozyska ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego
18:18 GENOMTEC S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. wraz z treścią projektów uchwał
18:05 GENOMTEC S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
20/03/24 19:23 GENOMTEC S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
19/03/24 18:45 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
12/03/24 17:55 GENOMTEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A.
17:46 GENOMTEC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 12 marca 2024 r.
17:19 GENOMTEC S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Genomtec S.A.
28/02/24 17:23 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie od Polskiego Urzędu Patentowego decyzji o udzieleniu ochrony patentowej
14/02/24 12:02 GENOMTEC S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 12 marca 2024 roku
12/02/24 16:47 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Kanady
30/01/24 16:02 GENOMTEC S.A.: Informacja o uznaniu przez NCBR projektu realizowanego przez Spółkę za zrealizowany
25/01/24 11:20 GENOMTEC S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 09:50  brak uprawnień Genomtec otrzymał z PARP dofinansowanie w wysokości 21,6 mln zł
22/12/23 18:17 GENOMTEC S.A.: Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu onkologicznego.