Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:17
kontakt
ANSWEAR

Komunikaty

05/07/22 18:28  brak uprawnień Answear zwiększył w II kw. przychody wg MSSF o 34 proc. rdr do 196 mln zł
18:05 ANSWEAR.COM S.A.: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za II kwartał 2022 r. oraz I półrocze 2022 r.
29/06/22 18:12 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2754/06/2022 z PKO Factoring SA
17:41 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA
16/06/22 00:15 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy ramowej nr 11/010/17/Z/PX z mBank SA
09/06/22 19:40 ANSWEAR.COM S.A.: Korekta omyłki w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
08/06/22 17:32 ANSWEAR.COM S.A.: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. w dniu 8 czerwca 2022 r.
17:26 ANSWEAR.COM S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2022 r.
01/06/22 09:35  brak uprawnień Answear rozpoczyna działalność w Słowenii
18/05/22 17:17  brak uprawnień Wyniki Answear w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:06 ANSWEAR.COM S.A.: ANSWEAR.COM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/05/22 17:04  brak uprawnień Answear wznawia sprzedaż na Ukrainie; w '22 spodziewa się niższego tempa wzrostu przychodów (wywiad)
17:03  brak uprawnień Answear wznawia sprzedaż na rynku ukraińskim
16:57 ANSWEAR.COM S.A.: Przywrócenie sprzedaży Answear.com SA w Ukrainie
12/05/22 22:24 ANSWEAR.COM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy