Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 21:18
kontakt
ANSWEAR

Komunikaty

22/02/23 17:26 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2022 r. zawartej z Fashion Trends Group Sp. z o.o.
10/02/23 12:05  brak uprawnień Answear widzi potencjał wyższej rentowności biznesu Sneakerstudio i PRM, może otworzyć butiki
09/02/23 21:38  brak uprawnień Answear przejmuje marki Sneakerstudio i PRM w zamian za akcje nowej emisji
20:25 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fashion Trends Group Sp. z o.o. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących procesu poprzedzającego zawarcie ww. umowy
31/01/23 15:03 ANSWEAR.COM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
26/01/23 11:38 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
20/01/23 15:18 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2919/11/2022 z PKO Faktoring SA
05/01/23 09:27  brak uprawnień Answear zwiększył w IV kw. przychody wg MSSF o 39 proc. rdr do 359 mln zł (opis)
09:14  brak uprawnień Answear zwiększył w IV kw. przychody wg MSSF o 39 proc. rdr do 359 mln zł
09:00 ANSWEAR.COM S.A.: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za IV kwartał 2022 r. oraz 12 m-cy 2022 r.
28/12/22 17:56  brak uprawnień MCI.PrivateVentures FIZ zaprosił do sprzedaży 292.377 akcji Answear, po 28,50 zł za papier
17:34  brak uprawnień Zaproszenie do składania ofert sprzedaz˙y akcji spółki SA
22/12/22 22:44 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
22:38 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
18/11/22 15:11  brak uprawnień Answear zakłada, że w IV kw. dynamika wzrostu przychodów może być niższa niż w III kw.