Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 13:14
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

16/08/22 17:21  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (16/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/07/22 12:17  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (15/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
28/07/22 10:30  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (14/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
27/07/22 17:38  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2022) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
20/07/22 20:24 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
18/07/22 14:21 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 lipca 2022 roku
14:13  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 lipca 2022 roku
11/07/22 10:35 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
04/07/22 18:41 KOOL2PLAY S.A.: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - spółki Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17/06/22 17:39 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku
17:26  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (11/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 r.
09/06/22 10:38  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (10/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
01/06/22 18:35 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
24/05/22 16:16 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 maja 2022 roku
15:09  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (9/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję