Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:21
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

24/06/24 10:23 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/06/24 16:31 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17/05/24 13:22 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/05/24 18:07  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (16/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
14/05/24 15:38 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:34  brak uprawnień Kool2Play planuje premierę gry "Uragun" na platformach konsolowych w IV kw. '24
13:06 KOOL2PLAY S.A.: Aktualizacja planów wydawniczych Emitenta
12:51  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (15/2024) Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian statutu Spółki
23/04/24 21:24 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r.
18/04/24 16:20  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (14/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 roku
17/04/24 16:04  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 18.04.2024
16:00 KOOL2PLAY S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r.
16/04/24 18:08 KOOL2PLAY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu jako pożyczkodawcą oraz udzielenie pożyczki spółce zależnej
12/04/24 14:12  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
04/04/24 20:27 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek