Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:19
kontakt
CAVATINA

Komunikaty

04/07/22 09:38 CAVATINA HOLDING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022B na rynku regulowanym
01/07/22 17:24  brak uprawnień GPW: Komunikat: CAVATINA HOLDING
17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING
10:46  brak uprawnień Cavatina Holding rozpoczyna zapisy na kolejną serię obligacji o wartości do 20 mln zł
30/06/22 19:45 CAVATINA HOLDING S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2022B
29/06/22 12:08  brak uprawnień Cavatina Holding planuje emisję obligacji o wartości do 20 mln zł
11:55 CAVATINA HOLDING S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022C
10:58 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022B do obrotu na rynku regulowanym
28/06/22 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING S.A.
12:35 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
12:29 CAVATINA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów.
27/06/22 14:07  brak uprawnień Cavatina Holding uplasowała obligacje o wartości 40 mln zł, stopa redukcji wyniosła ok. 37 proc.
13:44 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii P2022B
23/06/22 14:18 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022B w KDPW
14/06/22 13:27 CAVATINA HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego w sprawie zawarcia umów przedwstępnych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia projektów.