Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:26
kontakt
SWALLET

Komunikaty

25/09/23 17:16 SKINWALLET S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
24/09/23 21:06 SKINWALLET S.A.: Rozwiązanie umowy na wykonanie oprogramowania
18/09/23 18:00 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.
17:50  brak uprawnień SKINWALLET SA (14/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.
15:34 SKINWALLET S.A.: Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży akcji
14/09/23 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SKINWALLET S.A.
25/08/23 13:57 SKINWALLET S.A.: Korekta numeracji raportu ESPI 5/2022 - Aktualizacja informacji dotyczącejprzeglądu opcji strategicznych
11:13  brak uprawnień Skinwallet chce zakończyć przegląd opcji strategicznych do końca października
11:02 SKINWALLET S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych
14/08/23 23:08  brak uprawnień SKINWALLET SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
03/08/23 14:57 SKINWALLET S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej kontraktu na wykonanie oprogramowania
12/07/23 09:15  brak uprawnień SKINWALLET SA (12/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
29/06/23 09:04 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
08:46  brak uprawnień SKINWALLET SA (11/2023) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.06.2023
01/06/23 22:06  brak uprawnień SKINWALLET SA (10/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023