Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:20
kontakt
GENXONE

Komunikaty

22/05/23 15:38 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
15:28  brak uprawnień GENXONE SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
19/05/23 16:09  brak uprawnień GENXONE SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
12/05/23 17:10  brak uprawnień GENXONE SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
09/05/23 15:58 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
05/05/23 16:55 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26/04/23 17:04 GENXONE S.A.: Aktualizacja informacji na temat prac badawczych w ramach projektu NANOBIOME
25/04/23 14:46  brak uprawnień GENXONE SA (4/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 r. (EBI nr 2/2023)
21/04/23 13:13  brak uprawnień GENXONE SA (3/2023) Raport roczny za rok 2022
21/03/23 08:06 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
10/02/23 17:04  brak uprawnień GENXONE SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
20/01/23 13:13  brak uprawnień GENXONE SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
28/12/22 19:01 GENXONE S.A.: Zawarcie istotnych umów
21/12/22 14:48 GENXONE S.A.: Zawarcie istotnych umów
14/11/22 11:06  brak uprawnień GENXONE SA (23/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku