Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 02:57
kontakt
GENXONE

Komunikaty

15/04/24 17:03  brak uprawnień GENXONE SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect przez spółkę genXone
05/04/24 16:02  brak uprawnień GENXONE SA (3/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
08/03/24 14:26 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
06/03/24 16:41 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12/02/24 17:50  brak uprawnień GENXONE SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
17/01/24 15:56  brak uprawnień GENXONE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
16/11/23 15:33 GENXONE S.A.: Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
14/11/23 14:33 GENXONE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10/11/23 13:27  brak uprawnień GENXONE SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
23/10/23 16:35 GENXONE S.A.: Aktualizacja informacji na temat umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
26/09/23 16:08  brak uprawnień GENXONE SA (13/2023) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
25/09/23 14:42  brak uprawnień GENXONE SA (12/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
11/08/23 17:16  brak uprawnień GENXONE SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 16:04  brak uprawnień GENXONE SA (10/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
20/07/23 15:09 GENXONE S.A.: Zawarcie istotnej umowy