Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 22:50
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

20/06/24 17:56  brak uprawnień Games Operators ma aneks do umowy dystrybucyjnej na region Azji dot. gry "Infection Free Zone"
17:38 GAMES OPERATORS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej z Heybox
29/05/24 23:19 GAMES OPERATORS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.
18:15 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu kwartalnego
28/05/24 07:01 GAMES OPERATORS S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023
06:59  brak uprawnień Games Operators chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję
06:52 GAMES OPERATORS S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023
06:44 GAMES OPERATORS S.A.: Raport bieżący nr 8/2024
26/04/24 02:19 GAMES OPERATORS S.A.: korekta raportu ESPI nr 8/2024 z dnia 25.04.2024
25/04/24 21:50 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Infection Free Zone
15/04/24 07:22  brak uprawnień Games Operators sprzedał 175,3 tys. sztuk gry "Infection Free Zone" w ciągu 3 dni od premiery
14/04/24 20:49 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Infection Free Zone
19:53 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Yet Another Fantasy Title
19/03/24 10:54 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Survival Machine w wersji na PC
12/03/24 23:48 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A.