Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:25
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

11/08/23 23:38 GAMES OPERATORS S.A.: Objęcie akcji Desert Shrimp Games Inc. z siedzibą w Las Vegas, NV
10/08/23 18:21 GAMES OPERATORS S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/08/23 19:39  brak uprawnień Games Operators rozwiązał umowę na wydanie gry Yet Another Fantasy Title
18:41 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o rozwiązaniu umowy wydawniczej dotyczącej gry Yet Another Fantasy Title
30/07/23 21:46 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Delivery Inc.
28/07/23 20:17 GAMES OPERATORS S.A.: Zawarcie z Noobz from Poland S.A. umowy o współpracy w zakresie preprodukcji gry Total Tank World
24/06/23 00:11 GAMES OPERATORS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23/06/23 23:59 GAMES OPERATORS S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GAMES OPERATORS S.A. w dniu 23 czerwca 2023 r.
23:58  brak uprawnień Games Operators wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
23:53 GAMES OPERATORS S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
19/06/23 18:08 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry Infection Free Zone
15/06/23 18:36 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o wejściu w życie umowy podwykonawstwa w ramach projektu dofinansowanego przez NCBiR
30/05/23 18:41 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu kwartalnego
29/05/23 22:49 GAMES OPERATORS S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
26/05/23 23:09 GAMES OPERATORS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.