Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:42
kontakt
MILTON

Komunikaty

28/07/22 21:31  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (9/2022) Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIQ2022
01/07/22 16:06 MILTON ESSEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjnariuszy , które odbyło się 28 czerwca 2022 r.
28/06/22 20:43  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (8/2022) Powołanie przez Radę Nadzorczą Milton Essex S.A. Zarządu na nową kadencję
20:40  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (7/2022) Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. Rady Nadzorczej na nową kadencję
20:37  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (6/2022) Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
01/06/22 09:23 MILTON ESSEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex SA na dzień 28 czerwca 2022 r wraz z projektami uchwał
31/05/22 22:17  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
29/04/22 18:46  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (4/2022) Raport kwartalnych z działalności Milton Essex SA - IQ2022
18:38  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (3/2022) Raport Roczny za 2021 rok
16/03/22 15:59 MILTON ESSEX S.A.: : Rozpoczęcie produkcji próbnej serii systemu FACE-COV
24/02/22 07:58 MILTON ESSEX S.A.: Rozpoczęcie procesu certyfikacji produktu SkinSens- Imaging System for in vivo Allergy Diagnostics
14/02/22 18:19  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (2/2022) Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IVQ2021
11/02/22 20:55 MILTON ESSEX S.A.: Uzyskanie patentu przez Spółkę
19/01/22 13:29  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
29/10/21 17:59  brak uprawnień MILTON ESSEX SA (11/2021) Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIIQ2021