Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:28
kontakt
PYRAMID

Komunikaty

28/03/24 22:47 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (3/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 18:46 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (2/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy
16/01/24 07:54 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 23:44 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (15/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta
10/11/23 20:20 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (14/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
01/11/23 06:17 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (13/2023) Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego
09/10/23 22:09 PYRAMID GAMES S.A.: Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/09/23 17:39 PYRAMID GAMES S.A.: Zawiadomienie o przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
06/09/23 18:47 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
11/08/23 23:40 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
07/07/23 20:25 PYRAMID GAMES S.A.: Informacja nt. oceny spełnienia odpowiednich warunków programu motywacyjnego
03/07/23 22:12 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (10/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta
26/06/23 22:09 PYRAMID GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 roku
22:02 brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
14/06/23 18:03 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PYRAMID GAMES S.A.