Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 06:09
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

05/12/23 10:50  brak uprawnień Oferta spółki zależnej SpyroSoft wybrana najkorzystniejszą w przetargu BBC
10:26 SPYROSOFT S.A.: Wybór przez BBC oferty złożonej przez Spyrosoft Ltd. za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
29/11/23 14:45 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
28/11/23 17:55 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/09/23 20:28 SPYROSOFT S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
20:25 SPYROSOFT S.A.: Korekta strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022- 2026
20:21 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 09:55 SPYROSOFT S.A.: Informacje nt. wstępnych wyników za I półrocze 2023 roku
30/08/23 12:14 SPYROSOFT S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A
11/08/23 14:51 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie informacji Członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję
05/07/23 15:40 SPYROSOFT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spyrosoft S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
29/06/23 19:50 SPYROSOFT S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
19:45 SPYROSOFT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spyrosoft S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
07/06/23 14:02 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.
02/06/23 15:10 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.