Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:10
kontakt
SELVITA

Komunikaty

12/04/24 08:18  brak uprawnień Selvita ma zlecenie o wartości ok. 14,3 mln zł dot. optymalizacji cząsteczki wiodącej
08:04 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Receipt of a significant purchase order
08:00 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
28/03/24 20:09  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę dot. operacyjnego przeprowadzenia badania klinicznego fazy II RVU120
14:06  brak uprawnień Nakłady firm na działalność biotechnologiczną w '22 wzrosły o 41,4 proc. rdr - GUS
13:35  brak uprawnień Selvita nie wyklucza akwizycji poza Polską; efekty ożywienia na rynku mogą być w wynikach II półr.
27/03/24 20:28  brak uprawnień Selvita ma przedwstępną warunkową umowę nabycia PozLab za 25 mln zł
20:19  brak uprawnień Backlog Selvity na 2024 r. wynosi 197 mln zł
20:07  brak uprawnień Wyniki Selvity w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
19:54 SELVITA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów PozLab sp. z o.o. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych / The conditional agreement for the acquisition of 100% of the shares in PozLab sp. z o.o. by Selvita S.A. and the disclosure of delayed confidential information
19:52 SELVITA S.A.: SELVITA S.A.
19:49 SELVITA S.A.: SELVITA S.A.
19:45 SELVITA S.A.: SELVITA S.A.
08:46  brak uprawnień Projekt Ryvu Therapeutics rekomendowany do dofinansowania przez PARP
26/03/24 18:30 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Receipt of a significant purchase order