Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:19
kontakt
SELVITA

Komunikaty

02/08/22 17:09 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
15/07/22 10:48  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 63,4 zł
08/07/22 20:20 SELVITA S.A.: Informacja dotycząca potencjalnej podaży akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w związku z wygaśnięciem pierwszego okresu lock-up.
07/07/22 18:44 SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
10:49  brak uprawnień Parametry finansowe umowy licencyjnej Ryvu pozytywnie zaskoczyły analityków (opinia)
07:23  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę licencyjną dot. technologii STING; może otrzymać z tego tytułu ponad 400 mln USD
01/07/22 13:20 SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
13:16 SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
23/06/22 19:12 SELVITA S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r. / Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022
03/06/22 16:03 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
30/05/22 22:57  brak uprawnień Wyniki Selvity w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
21:18 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 11:08 SELVITA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku / Change of the date of publication of the periodic report for the first quarter of 2022
18/05/22 17:41  brak uprawnień Wyniki Ryvu Therapeutics w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)