Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:12
kontakt
KLABATER

Komunikaty

18/07/22 06:43 KLABATER S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry "Tin Can"
14/07/22 18:15 KLABATER S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej gry May's Mysteries: the Secret of Dragonville
29/06/22 09:20 KLABATER S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2022 z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2022 roku
28/06/22 11:59 KLABATER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku
11:55  brak uprawnień KLABATER SA (10/2022) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
11:52  brak uprawnień KLABATER SA (9/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
11:51  brak uprawnień KLABATER SA (8/2022) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
27/06/22 15:51  brak uprawnień KLABATER SA (7/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
15:40  brak uprawnień KLABATER SA (6/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku
14/06/22 21:44 KLABATER S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Strategic Minds: The Pacific" na platformę Xbox
31/05/22 14:52 KLABATER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
14:46  brak uprawnień KLABATER SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
16/05/22 19:39  brak uprawnień KLABATER SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
09/05/22 19:11 KLABATER S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Best Month Ever!" na platformę PlayStation
29/04/22 19:30 KLABATER S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie daty premiery gry "Best Month Ever!" na platformę PlayStation