Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 06:27
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

15/09/23 14:03 DB ENERGY S.A.: Powołanie prokurenta
12/07/23 15:22 DB ENERGY S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach DB Energy SA dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/07/23 15:10 DB ENERGY S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
07/06/23 15:38 DB ENERGY S.A.: Rejestracja Akcji serii D Spółki w KDPW
05/06/23 20:55 DB ENERGY S.A.: Wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, wyznaczenie pierwszego dnia notowań
17:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A
17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A
01/06/23 12:11 DB ENERGY S.A.: Zawarcie umowy o rejestrację w KDPW Akcji serii D Spółki
22/05/23 19:19 DB ENERGY S.A.: DB ENERGY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 09:00 DB ENERGY S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitałowego i zmiana Statutu Spółki
05/05/23 18:55  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - DBENERGY
25/04/23 09:04  brak uprawnień Kurs akcji DB Energy wzrósł w debiucie na GPW o 2,48 proc. do 33 zł
24/04/23 15:50  brak uprawnień DB ENERGY SA (3/2023) Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
21/04/23 17:43  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - DB ENERGY
14:03 DB ENERGY S.A.: Rejestracja Praw do Akcji Serii D Spółki w KDPW