Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 20:22
kontakt
REDDEV

Komunikaty

16/04/24 13:51  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (2/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2024 r.
13:40 RED DEV STUDIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2024 r.
15/04/24 09:01  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (1/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/04/24 11:01 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o uzyskaniu przez nowy Zarząd Emitenta dostępu do systemu ESPI wraz z informacją kolejnych krokach dotyczących porządkowania sytuacji Emitenta.
26/03/24 08:53  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO
15/12/23 07:45  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.
08/12/23 21:53 RED DEV STUDIO S.A.: Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki
21:41  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (15/2023) Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki
24/11/23 20:48 RED DEV STUDIO S.A.: Memorandum prawno-podatkowe Red Dev Studio S.A.
21/11/23 17:01 RED DEV STUDIO S.A.: Zawiadomienie Sądowe
20/11/23 19:31 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
19:24 RED DEV STUDIO S.A.: Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
19:01  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
18:57  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (13/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
14/11/23 22:55 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.