Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 11:06
kontakt
REDDEV

Komunikaty

31/05/23 18:59 RED DEV STUDIO S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2023 dotyczące wykształcenia, doświadczeniazawodowego oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu Spółki.
18:52 RED DEV STUDIO S.A.: Uzupełnienie raportu nr 5/2023 dotyczące informacji o Członkach Rady Nadzorczej powołanych przez ZWA w dniu 24 maja 2023 r.
18:39  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (8/2023) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2023 dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zajmowanych stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu Spółki.
18:34  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (7/2023) Uzupełnienie raportu nr 4/2023 dotyczące informacji o Członkach Rady Nadzorczej powołanych przez ZWA w dniu 24 maja 2023 r.
30/05/23 08:30  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.
25/05/23 23:31 RED DEV STUDIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu24.05.2023 r.
23:22 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
23:17 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
23:12 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 24 maja 2023 r.
22:56  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 24.05.2023 r.
22:48  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (5/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
22:44  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (4/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
22:39  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (3/2023) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 24 maja 2023 r.
24/04/23 23:41  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (2/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2023
23:33 RED DEV STUDIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2023