Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 09:19
kontakt
ART_GAMES

Komunikaty

02/06/23 21:14 ART GAMES STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
21:04  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
25/05/23 17:53  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (6/2023) Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
22/05/23 17:37 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "WW2: Bunker Simulator" w wersji na Nintendo Switch.
11/05/23 17:26  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (5/2023) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.
18/04/23 17:02 ART GAMES STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy z Polyslash S.A.
17/03/23 13:20  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (4/2023) Aktualizacja w zakresie przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15/03/23 18:17  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (3/2023) Raport okresowy za 2022 rok obrotowy
10/03/23 14:26 ART GAMES STUDIO S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
07/02/23 18:25  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (2/2023) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych
04/01/23 11:39  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
20/12/22 09:24 ART GAMES STUDIO S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/12/22 16:27 ART GAMES STUDIO S.A.: Zwrot kosztów portu gry pt. "WW2: Bunker Simulator" na Xbox i PlayStation
09/11/22 16:34  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.
16:06 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Climber: Sky is the Limit" w wersji na PC