Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:33
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

22/02/23 18:13  brak uprawnień MOONLIT SA (4/2023) Korekta raportu okresowego nr 3/2023 ? raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
14/02/23 21:03  brak uprawnień MOONLIT SA (3/2023) Raport okresowy Moonlit S.A. za IV kwartał 2022 r.
01/02/23 20:10  brak uprawnień MOONLIT SA (2/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F Moonlit S.A.
17/01/23 18:45  brak uprawnień MOONLIT SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
29/12/22 21:28  brak uprawnień MOONLIT SA (25/2022) Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/12/22 17:05 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16/12/22 18:20 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
08:07 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/12/22 20:37  brak uprawnień MOONLIT SA (24/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
02/12/22 17:29 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/11/22 18:51 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/11/22 17:31  brak uprawnień MOONLIT SA (23/2022) Rezygnacja członka Zarządu Moonlit S.A. z pełnionej funkcji
18/11/22 20:48 MOONLIT S.A.: Zawarcie umów pożyczek, zobowiązanie do emisji akcji
17/11/22 22:13 MOONLIT S.A.: Zawarcie umowy współpracy z CreativeForge Games S.A
21:10 MOONLIT S.A.: Zawarcie porozumienia i umowy z GMG Label Limited, w zakresie sprzedaży praw do gry Model Builder, rozwiązania umowy wydawniczej oraz umowy pożyczki i wykonywania prac na zlecenie