Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 01:56
kontakt
QUARTICON

Komunikaty

14/08/23 18:06  brak uprawnień QUARTICON SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r. // Periodic report for the second quarter of 2023
30/06/23 14:33 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
29/06/23 16:40  brak uprawnień QUARTICON SA (10/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku // Resolutions adopted by the OGM of QuarticOn S.A. held on 29 June 2023
28/06/23 14:53 QUARTICON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
14:48  brak uprawnień QUARTICON SA (9/2023) Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn S.A. // Supplementation the documentation for the OGM of QuarticOn S.A.
23/06/23 14:23  brak uprawnień QUARTICON SA (8/2023) Powołanie Członka Nadzorczej QuarticOn S.A. // Appointment of a Member of the Supervisory Board of QuarticOn S.A.
02/06/23 15:26 QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.
15:19  brak uprawnień QUARTICON SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r./ Convening of the OGM of QuarticOn S.A. for 29 June 2023
31/05/23 17:46  brak uprawnień QUARTICON SA (6/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022 // Annual report for the financial year 2022
01/03/23 20:20 QUARTICON S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie realizacji prac badawczo-rozwojowych w projekcie AI Stylista Modowy.
14/02/23 17:23  brak uprawnień QUARTICON SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r. // Periodic report for the fourth quarter of 2022
26/01/23 09:51  brak uprawnień QUARTICON SA (3/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. // Dates of publication of periodic reports in 2023.
11/01/23 11:16 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
10/01/23 14:15  brak uprawnień QUARTICON SA (2/2023) Treść uchwał NWZ QuarticOn S.A. po wznowieniu obrad w 10 stycznia 2023 roku. // Resolutions of the EGM of QuarticOn S.A. after the break on 10 January 2023
05/01/23 15:23  brak uprawnień QUARTICON SA (1/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki // Resignation from the position in the Supervisory Board of the Company