Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:35
kontakt
QUARTICON

Komunikaty

01/07/22 11:27 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 19:47  brak uprawnień QUARTICON SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku // Resolutions adopted by the OGM of QuarticOn S.A. held on 30 June 2022
27/06/22 22:01  brak uprawnień QUARTICON SA (10/2022) Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn S.A. / Supplementation the documentation for the OGM of QuarticOn
21:57 QUARTICON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
06/06/22 13:20 QUARTICON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/06/22 14:30  brak uprawnień QUARTICON SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r./ Convening of the OGM of QuarticOn S.A. for 30 June 2022
14:24 QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
02/06/22 17:43 QUARTICON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/05/22 17:28  brak uprawnień QUARTICON SA (8/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021 // Annual report for the financial year 2021
27/05/22 21:13  brak uprawnień QUARTICON SA (7/2022) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego // Court registration of the change in the amount of the issuer?s share capital
16/05/22 17:23  brak uprawnień QUARTICON SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r. // Periodic report for the first quarter of 2022
13/04/22 10:22 QUARTICON S.A.: Informacja o nowych umowach handlowych
14/03/22 12:26  brak uprawnień QUARTICON SA (5/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii H // Summary of the subscription for series Hshares
08/03/22 19:07  brak uprawnień QUARTICON SA (4/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii J // Summary of the subscription for series J shares
03/03/22 14:28 QUARTICON S.A.: Informacja w sprawie przydziału akcji serii H