Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 01:16
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

30/05/22 23:38  brak uprawnień EKOPARK SA (6/2022) Raport roczny za rok 2021
21/05/22 15:56  brak uprawnień EKOPARK SA (5/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
16/05/22 22:20  brak uprawnień EKOPARK SA (4/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022
08/04/22 14:51 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
06/04/22 15:58  brak uprawnień EKOPARK SA (3/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
15:39 EKOPARK S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów
14/02/22 21:03  brak uprawnień EKOPARK SA (2/2022) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021
03/02/22 19:12 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
02/02/22 15:02 EKOPARK S.A.: Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) do programu CBOiNT
01/02/22 21:07 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
15:23  brak uprawnień EKOPARK SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku wraz z wyjaśnieniem przyczyn publikacji w systemie ESPI
31/01/22 23:58 EKOPARK S.A.: EKOPARK_harmonogram raportów okresowych 2022
17/12/21 21:29 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
20:38 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/11/21 23:47  brak uprawnień EKOPARK SA (25/2021) Wygaśnięcie rezygnacja członka Rady Nadzorczej