Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:27
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

16/08/22 08:58  brak uprawnień POINTPACK SA (15/2022) Raport okresowy jednostkowy Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
08:55  brak uprawnień POINTPACK SA (14/2022) Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
01/08/22 13:18 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
13:09 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
20/07/22 23:16 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2022 r.
08/07/22 17:39 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
17:36 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
07/07/22 17:24 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
05/07/22 14:00 POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
04/07/22 08:18  brak uprawnień Ipopema obniża wartość godziwą akcji Pointpacku do 55 zł
30/06/22 21:21  brak uprawnień POINTPACK SA (13/2022) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki
21:15  brak uprawnień POINTPACK SA (12/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
10:52  brak uprawnień Pointpack zakłada wzrost wyników w '22; efekty przejęcia w przyszłorocznych wynikach (wywiad)
08:50 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy współpracy z Poczta Polska S.A. i Żabka Polska sp. z o.o.
08:46 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy faktoringu