Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:51
kontakt
4MASS

Komunikaty

12/07/22 16:10 4MASS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 9 sierpnia 2022 roku
16:04  brak uprawnień 4MASS SA (17/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 9 sierpnia 2022 roku
28/06/22 17:44 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
17:21  brak uprawnień 4MASS SA (16/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
27/06/22 15:51  brak uprawnień 4MASS SA (15/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii J
15:47 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
24/06/22 16:19 4MASS S.A.: Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
01/06/22 20:15 4MASS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku
20:10  brak uprawnień 4MASS SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku
30/05/22 15:16  brak uprawnień 4MASS SA (13/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
06:50 4MASS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.
09/05/22 07:03  brak uprawnień 4MASS SA (12/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
05/05/22 08:49  brak uprawnień 4MASS SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r
15/04/22 16:03  brak uprawnień 4MASS SA (10/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
25/03/22 13:25  brak uprawnień 4MASS SA (9/2022) Nałożenie kary upomnienia na 4MASS Spółkę Akcyjną