Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 22:06
kontakt
PASSUS

Komunikaty

29/11/23 13:40 PASSUS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
13:31 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:23 PASSUS S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.
15/11/23 08:16 PASSUS S.A.: PASSUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/23 15:31  brak uprawnień Passus ma umowę z podmiotem Skarbu Państwa za 2,37 mln zł brutto
15:20 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
02/11/23 15:09 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
12:43 PASSUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 29.11.2023 r.
26/10/23 17:00 PASSUS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
12:16  brak uprawnień Passus ma umowę z podmiotem Skarbu Państwa za 15,7 mln zł
12:04 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
11:27  brak uprawnień Passus ma umowę z Integratorem IT za 679,2 tys. USD netto
11:15 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
19/10/23 15:34  brak uprawnień Passus ma umowę z podmiotem Skarbu Państwa w wysokości 1,2 mln zł
15:23 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej