Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:48
kontakt
CFG

Komunikaty

18/07/22 16:57 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (14/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:55 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
13/07/22 12:08 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. (po wznowieniu obrad)
11/07/22 23:10 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
16:08 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2022) Treść uchwał podjętych po przerwie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
04/07/22 12:11 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
30/06/22 16:59 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
16:53 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (9/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
07/06/22 18:18 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.
02/06/22 17:21 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
17:06 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/22 20:44 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (6/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok obrotowy
20:38 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (5/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
19:01 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
12/05/22 16:44 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.