Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:46
kontakt
CFG

Komunikaty

11/04/24 21:09 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r.
10/04/24 14:52  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
09/04/24 20:55  brak uprawnień Bank Pekao wyemituje obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł
20:16  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
16/03/24 17:33  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
14/03/24 20:36 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
13/03/24 18:19 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
18:09  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
01/03/24 17:44 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Raport po premierze gry pt. Builders of Greece
28/02/24 20:57  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (5/2024) Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
26/02/24 11:43  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
21/02/24 11:24 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.
19/02/24 13:58 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Raport po premierze gry pt. Colonize
14/02/24 20:07 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry pt. Builders of Greece
01/02/24 17:44  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (3/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej