Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:57
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

27/07/22 11:08 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2022 r.
04/07/22 08:22  brak uprawnień Ipopema obniża cenę docelową Ultimate Games do 18 zł
24/06/22 11:02  brak uprawnień Kurs akcji Games Box spadł w debiucie na NewConnect o 29,2 proc.
22/06/22 13:45 ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy w zakresie produkcji i wydawnictwa gier
20/06/22 18:27  brak uprawnień Games Box z grupy Ultimate Games zadebiutuje na NewConnect 24 czerwca
03/06/22 11:23 ULTIMATE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2022 r.
11:15  brak uprawnień Ultimate Games wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję
11:14 ULTIMATE GAMES S.A.: Wypłata dywidendy
11:07 ULTIMATE GAMES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2022 r.
17/05/22 11:36 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
00:13 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 12:39 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.
11/05/22 13:08  brak uprawnień Golden Eggs Studio chce zadebiutować na NewConnect w 2022 r.
06/05/22 13:53 ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
05/05/22 20:41 ULTIMATE GAMES S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2021r.