Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 17:14
kontakt
DITIX

Komunikaty

30/06/22 21:29  brak uprawnień DITIX SA (15/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 - uzupełnienie raportu o brakujący załącznik.
21:17 DITIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
20:44  brak uprawnień DITIX SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:51 DITIX S.A.: Wydanie gry mobilnej "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" na platformie Google Play
22/06/22 19:45 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15/06/22 17:16  brak uprawnień DITIX SA (13/2022) Rezygnacja członka Zarządu
14/06/22 19:22 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki DITIX S.A.
15:19 DITIX S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź"
09/06/22 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki DITIX S.A.
06/06/22 15:54 DITIX S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.
03/06/22 18:21  brak uprawnień DITIX SA (12/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
18:16 DITIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
30/05/22 17:02  brak uprawnień DITIX SA (11/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 3/2022
27/05/22 22:44 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze