Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 07:11
kontakt
CDA

Komunikaty

22/03/23 18:19 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D3 i E spółki CDA
16/03/23 16:32 brak uprawnień CDA SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
24/02/23 20:45 brak uprawnień CDA SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
26/01/23 13:02 brak uprawnień CDA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
09/11/22 15:49 brak uprawnień CDA SA (12/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
10/08/22 10:15 brak uprawnień CDA SA (11/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
29/07/22 18:20 brak uprawnień CDA SA (10/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego
30/06/22 17:16 brak uprawnień CDA SA (9/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego
08/06/22 17:55 CDA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r
17:52 brak uprawnień CDA wypłaci 1,85 zł dywidendy na akcję z zysku w 2021 roku
17:45 brak uprawnień CDA SA (8/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r.
17:40 brak uprawnień CDA SA (7/2022) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
17:37 CDA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
13/05/22 12:27 CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:21 brak uprawnień CDA SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia