Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:57
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

29/06/22 15:59 MEDINICE S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 22 czerwca 2022 r.
28/06/22 09:50 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Urządu Patentowego RP na wynalazek "MED-iCONSOLE"
23/06/22 13:12 MEDINICE S.A.: Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
26/05/22 13:10 MEDINICE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 (projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r)
24/05/22 17:02 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.
16:55 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r.
20/05/22 14:18 MEDINICE S.A.: Otrzymanie od TÜV NORD certyfikatu ISO 13485
11/05/22 17:40 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:15 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Urządu Patentowego Indii na wynalazek "CoolCryo"
28/04/22 16:54  brak uprawnień NN PTE ma ponad 5 proc. akcji Medinice
16:45 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21/04/22 13:23 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od European Patent Office na wynalazek "CoolCryo"
15/04/22 17:35 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:47 MEDINICE S.A.: Przekazanie przez spółkę JitMed sp. z o.o. informacji o wcześniejszym zamknięciu badania klinicznego
13/04/22 16:23 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR