Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 09:01
kontakt
MARVIPOL

Komunikaty

13/06/24 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI
27/05/24 17:15 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2024A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT
17:49  brak uprawnień GPW: Komunikat: MARVIPOL DEVELOPMENT
07/05/24 14:23  brak uprawnień Marvipol Development przydzielił obligacje o wartości 150 mln zł; redukcja wyniosła 6 proc.
13:56 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta
30/04/24 18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2024A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
24/04/24 13:35 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.
13:24  brak uprawnień Marvipol Development wypłaci 1,06 zł brutto dywidendy na akcję
13:23 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.
13:14 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023
11/04/24 15:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2024 roku (tabela)
10/04/24 15:48  brak uprawnień Marvipol Development wyemituje do 150.000 obligacji, cena emisyjna wyniesie 1.000 zł
15:22 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu Emitenta ws. zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii P2024A
05/04/24 15:27 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zatwierdzenie prospektu Spółki przez KNF