Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:41
kontakt
CMI

Komunikaty

04/12/23 14:40  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (21/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
 brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (20/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
29/11/23 08:09  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (19/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
27/11/23 14:31 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek hiszpański
14/11/23 11:30  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (18/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
13/11/23 13:22 CM INTERNATIONAL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 listopada 2023 r.
09/11/23 15:30  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (17/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.
13/10/23 12:02 CM INTERNATIONAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
11:48  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
25/09/23 15:17 CM INTERNATIONAL S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
22/09/23 15:15  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (15/2023) Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela
20/09/23 12:57 CM INTERNATIONAL S.A.: Złożenie wniosku o uchylenie decyzji na wsparcie publiczne
13/09/23 13:33  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (14/2023) Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
14/08/23 12:43  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (13/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
21/07/23 14:00  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (12/2023) Aktualizacja w zakresie przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect