Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:09
kontakt
7LEVELS

Komunikaty

15/07/22 11:21  brak uprawnień 7LEVELS SA (10/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
24/06/22 11:25  brak uprawnień 7LEVELS SA (9/2022) Życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
23/06/22 16:44 7LEVELS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
16:40  brak uprawnień 7LEVELS SA (8/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:37  brak uprawnień 7LEVELS SA (7/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
16:35 7LEVELS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
25/05/22 15:46  brak uprawnień 7LEVELS SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 roku
15:41 7LEVELS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 roku
15:04 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej
24/05/22 15:19  brak uprawnień 7LEVELS SA (5/2022) Powołanie Zarządu na nową kadencję
16/05/22 08:39  brak uprawnień 7LEVELS SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
26/04/22 09:35 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "Railbound" na konsolach Nintendo Switch oraz Microsoft Xbox.
22/04/22 17:43  brak uprawnień 7LEVELS SA (3/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
14/02/22 08:41  brak uprawnień 7LEVELS SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
10/01/22 11:19  brak uprawnień 7LEVELS SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022