Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:04
kontakt
7LEVELS

Komunikaty

14/05/24 17:18  brak uprawnień 7LEVELS SA (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
25/04/24 14:28 7LEVELS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2024 r.
14:24 7LEVELS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r.
14:17  brak uprawnień 7LEVELS SA (8/2024) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r.
15/04/24 19:27  brak uprawnień 7LEVELS SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 15:40 7LEVELS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku
15:31  brak uprawnień 7LEVELS SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku
21/03/24 10:36 7LEVELS S.A.: Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2024 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki
20/03/24 17:44  brak uprawnień 7LEVELS SA (5/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
22/02/24 12:51  brak uprawnień 7LEVELS SA (4/2024) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
21/02/24 12:42 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/02/24 18:07 7LEVELS S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał dotyczących wyrażenia zgody na emisję akcji serii F
16:09 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12:29 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/02/24 13:54  brak uprawnień 7LEVELS SA (3/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki