Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:22
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

03/10/22 19:38 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/09/22 19:12 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podniesienie warunków przyłączeniowych do sieci OSDn dla magazynu energii
28/09/22 20:25 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01/09/22 19:35 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/08/22 19:20  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (22/2022) Odwołanie Członka Zarządu
16/08/22 21:21  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (21/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r.
09/08/22 19:00 MINUTOR ENERGIA S.A.: Otrzymanie warunków przyłączeniowych magazynu energii do sieci OSDn oraz zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na usytuowanie magazynu energii
12/07/22 17:46 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii
29/06/22 14:41 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
14:29  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (20/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
13:48  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (19/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/22 17:39  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (18/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/06/22 18:04 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w MINUTOR Cellarium sp. z o.o.
21/06/22 12:13  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (17/2022) Zmiana adresu Spółki
10/06/22 11:36  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (16/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.